ΚΕΕΛΠΝΟ: Ανακοίνωση προκήρυξης για πρόσληψη Ιατρικού και Νοσηλευτικού Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Προκήρυξη – Προσλήψεις ΚΕΕΛΠΝΟ 2013

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Λήξη προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών, 8 Μαρτίου 2013