ΚΕΕΛΠΝΟ: Ανακοίνωση για πρόσληψη ιατρικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Ανακοίνωση για πρόσληψη ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τη στελέχωση Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) ενηλίκων, παίδων και νεογνών (ΜΕΝΝ), Μονάδων Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ) ενηλίκων, παίδων, Ειδικών Μονάδων και Τμημάτων Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων του ΕΣΥ που βρίσκονται σε όλη την Ελληνική Επικράτεια, σύμφωνα με το σχεδιασμό του Υπουργείου Υγείας.

ΚΕΕΛΠΝΟ Ανακοίνωση για πρόσληψη ιατρικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για ΜΕΘ – ΜΕΝΝ -ΜΑΦ & ΑΙΤΗΣΗ

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων/δικαιολογητικών: Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2016, ώρα 14:00

Πηγή: ΚΕΕΛΠΝΟ