Κατάστημα Κράτησης Πατρών: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύμβαση με Παθολόγο

Ενημέρωση 19/2/2020:

“ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ

Σε συνέχεια του από 19175/16-12-2019 εγγράφου μας που αφορά εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης (1) ενός κατ΄επίσκεψη παθολόγου για το Κατάστημα Κράτησης Πάτρας, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τα μέλη σας για την εκδήλωση ενδιαφέροντος  και την υποβολή σχετικής αίτησης στην υπηρεσία  μας.
Πληροφορίες
Προϊστάμενος Οικονομικού
Νικόλαος Χριστόπουλος
2610647431″

Θέμα: Εκδήλωση ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης (1) ενός κατ΄επίσκεψη Παθολόγου

Θέση: χρονικό διάστημα από 1-1-2020 έως 31-12-2020 και δικαίωμα ανανέωσης ενός έτους , με έναν (1) κατ΄ επίσκεψη παθολόγο, για τις ανάγκες των κρατουμένων του Καταστήματός μας.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν με τον κ.Νίκο Χριστόπουλο Προϊστάμενο Οικονομικού ,στο τηλ:2610-647431 από 07:00 πμ έως 14:00μμ.

Δείτε το έγγραφο: Κατάστημα Κράτησης Πατρών EKΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΠΑΘΟΛΟΓΟ