Δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

Κατ. Κράτησης Πάτρων για σύναψη σύμβασης κατ’ επίσκεψη Ψυχίατρου