Κατάστημα Κράτησης Πατρών: Εκδήλωση ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης κατ΄ επίσκεψη, με τρεις (3) Παθολόγους, έναν (1) ψυχίατρο και έναν (1) πνευμονολόγο