Κατάστημα Κράτησης Πατρών: Εκδήλωση ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης (1) ενός κατ’ επίσκεψη Παθολόγου

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το έγγραφο:

Κατάστημα Κράτησης Πατρών – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Παθολόγο