Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το έγγραφο:

6105-27.9.2018 Κατάστημα Κράτησης Πατρών-Σύναψη σύμβασης με Παθολόγο