Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το έγγραφο:

4378-23.7.2018 Κατάστημα Κράτησης Πατρών-σύναψη σύμβασης (2) με παθολόγους