Δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

Κατάστημα κράτησης Πατρών – Πρόσκληση ενδιαφέροντος Ψυχιάτρου 25-5-2017

Υποβολή σχετικής αίτησης μέχρι και την 22-6-2017