Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων Πατρών: Ανακοίνωση Σ.Μ.Ε. για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση έργου
Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων Πατρών, Δ/νση Ερ. Σταυρού 40 - Πάτρα Τηλ.:2610622222

Δείτε την ανακοίνωση: