Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων Πατρών: Προκήρυξη θέσεων ΕΣΥ
Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων Πατρών, Δ/νση Ερ. Σταυρού 40 - Πάτρα Τηλ.:2610622222