Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας- Ανακοίνωση για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για την ειδικότητα του ΨΥΧΙΑΤΡΟΥ

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε την ανακοίνωση:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ με το Κ.Κ.Π.Π.Δ.Ε