ΘΕΣΗ ΙΑΤΡΟΥ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΙΩΤΗΣ
Detail of a nurse uniform on a blue blurred background

ΘΕΣΗ ΙΑΤΡΟΥ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΙΩΤΗΣ

Ζητείται ιατρός, ανειδίκευτος ή ειδικευμένος παθολογικής κατευθύνσεως (Γενικός Ιατρός, Παθολόγος, Πνευμονολόγος, Νευρολόγος),για εφημερίες στην Ιδιωτική Ψυχιατρική Κλινική Χιώτη.

Παρακαλώ επικοινωνήστε τα τηλέφωνα :2431027308,2431021985 ή στο e-mail [email protected]