Θέση εργασίας στη Φροντίδα Ζωής, στην Πάτρα

Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΖΩΗΣ, εταιρεία φροντίδας ηλικιωμένων και ΑμεΑ κατ οίκον , επιθυμεί να συνεργαστεί με νέο ιατρό στα πλαίσια Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Προγράμματος για ηλικιωμένους. Γνώσεις γηριατρικής ή συναφών ειδικοτήτων θα εκτιμηθούν ιδιαιτέρως.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2610222612

e-mail : [email protected]