Θέση εργασίας για Ιατρό στο Ογκολογικό Τμήμα ΠΓΝΠ

Θέση εργασίας για Ιατρό

Στο Ογκολογικό Τμήμα του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών υπάρχει διαθέσιμη θέση επιστημονικού συνεργάτη στο πλαίσιο διεξαγωγής κλινικών μελετών. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι ιατροί με ή χωρίς τίτλο ειδίκευσης και επιθυμία σύναψης συμβάσεως έργου για τουλάχιστον 12 μήνες. Προηγούμενη εμπειρία σε ανάλογη θέση δεν αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν email για την εκδήλωση ενδιαφέροντος στη διεύθυνση oncology.upatras@pgnp.gr.

Επιστημονικός  Υπεύθυνος:

Άγγελος Κούτρας,

Αν. Καθηγητής Παθολογίας-Ογκολογίας Πανεπιστημίου Πατρών

 

Περισσότερες πληροφορίες:

Γραμματεία Ογκολογικού Τμήματος

κ. Αγγελική Νικολοπούλου

Ογκολογικό Τμήμα, Ισόγειο, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών,

Τ.Κ. 26504, Ρίο, Πατρών

Τηλ: 2610-999791

Ώρες επικοινωνίας:  09:00 π.μ.– 15:00 μ.μ.