Θέση εργασίας για Ιατρό Εργασίας

Η εταιρεία μας αναζητεί συνεργασία με Ειδικό Ιατρό Εργασίας για λογαριασμό της εταιρείας-πελάτη μας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. .

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω email στο [email protected], έως 25/02/2016 και ώρα 10:00 πμ, αποστέλλοντας μας το βιογραφικό σας σημείωμα.

Ευχαριστούμε πολύ.

PROVISION

www.provision-sa.gr