ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ: Πρότυπο διαγνωστικό πολυϊατρείο στις Κυκλάδες ζητάει Ιατρό Ακτινολόγο να εντάξει στο δυναμικό του. Απαραίτητη γνώση Υπερήχων, Αξονικού  και Μαστογράφου. Καλές αποδοχές, στέγη, ασφάλιση. Βιογραφικά στο mail: [email protected], Τηλ.: 6934804090.