Θέση εργασίας Ακτινολόγου στη Ζάκυνθο

Διαγνωστικό κέντρο στη Ζάκυνθο ζητεί ιατρό – ακτινολόγο.

Μισθός πολύ ικανοποιητικός.

Τηλ. επικοινωνίας: 6987 225 346

Email: [email protected]