Θέσεις εργασίας για ιατρούς από διαγνωστικό κέντρο στις Κυκλάδες

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ για ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ:

Ειδικός Γενικός Ιατρός ή/και Παθολόγος, Καρδιολόγος, Παιδίατρος, Ουρολόγος, Μικροβιολόγος σε ΣΟΒΑΡΟ, ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ διαγνωστικό κέντρο πολυΪατρείο στις ΚΥΚΛΑΔΕΣ.

Τηλ. 6934804090, Α. Γεωργιάδης