Θέσεις εξειδίκευσης στη ΜΕΘ ενηλίκων του Γ.Ν.Πατρών
Γενικό Νοσοκομείο Πατρών "Ο Άγιος Ανδρέας"

Δείτε τα ΦΕΚ συνολικά 5 θέσεων για εξειδίκευση στη ΜΕΘ ενηλίκων του Γ.Ν.Πατρων.
Αίτηση μπορούν να υποβάλουν Ιατροί των εξής ειδικοτήτων: Αναισθησιολόγοι, Πνευμονολόγοι, Παθολόγοι,
Χειρουργοί, Καρδιολόγοι, Νεφρολόγοι.
α) ΦΕΚ 4602/ Β΄/ 2020
β) ΦΕΚ 4983/ Β΄/ 2020