Ζητούνται ιατροί από το Ολύμπιον Θεραπευτήριο

Από το Θεραπευτήριο Ολύμπιον ζητούνται ιατροί παθολόγοι, καθώς και γενικοί ιατροί, ιατροί που δεν έχουν ολοκληρώσει την ειδικότητά τους αλλά και άνευ ειδικότητας, για την κάλυψη αναγκών σε ιατρικό προσωπικό της Ιδιωτικής Γενικής Κλινικής και του Κέντρου Αποθεραπείας – Αποκατάστασης του Θεραπευτηρίου στην Πάτρα.

Τηλ. Επικοινωνία : 2610464011