Ζητούνται ιατροί από Κέντρο Αποκατάστασης & Αποθεραπείας στην Τρίπολη

ΚΕΝΤΡΟ Αποκατάστασης στην Τρίπολη ζητεί ιατρούς για κάλυψη εφημεριών, αποστολή βιογραφικών στο e-mail: [email protected]

ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

2Ο χλμ. Παλαιάς Επ. οδού Τρίπολης – Τεγέας | ΤΡΙΠΟΛΗ – ΕΛΛΑΔΑ

Τ: +30 271600 8888 | F: +30 2716 00 8887

info@palladionrehab.gr | www.palladion-rehab.gr