Ζητούνται ιατροί από διαγνωστικό κέντρο στις Κυκλάδες
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ για ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ:
Ειδικός Γενικός Ιατρός ή/και Παθολόγος, Καρδιολόγος, Παιδίατρος, Ουρολόγος, Μικροβιολόγος, Ακτινολόγος (με εμπειρία σε ΑΞΟΝΙΚΟ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟ, ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ, ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟ και ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΟ), σε ΣΟΒΑΡΟ, ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ διαγνωστικό κέντρο πολυΪατρείο στις ΚΥΚΛΑΔΕΣ.
Τηλ. 6934804090, Α. Γεωργιάδης