Ζητείται παθολόγος ή νεφρολόγος για κάλυψη θέση επικουρικού ιατρού στη νεφρολογική κλινική του ΓΝΠατρών και ψυχίατρος για το ΚΨΥ του ΓΝΠατρών.
Γενικό Νοσοκομείο Πατρών "Ο Άγιος Ανδρέας"

Ζητείται παθολόγος ή νεφρολόγος για κάλυψη θέση επικουρικού ιατρού στη νεφρολογική κλινική του ΓΝΠατρών και ψυχίατρος για το ΚΨΥ του ΓΝΠατρών.

Σύμφωνα με την αριθμ. A2α/οικ.31780/19.5.2017 (ορθή επανάληψη)

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΑΡ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΓΝ ΠΑΤΡΩΝ

1

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ για την ΜΤΝ

3 ΕΤΗ

ΓΝ ΠΑΤΡΩΝ 1 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ για το ΚΨΥ

3 ΕΤΗ