Ζητείται ιατρός εργασίας από εταιρεία χωματουργικών εργασιών
Ζητείται  γιατρός για το λατομείο άργιλοχωματος φλύσχη του εργοστασίου Τιταν που βρίσκεται στη καλύβα βρύση δήμου Πατρών .
Πρόκειται για 25 ώρες ιατρική παρακολούθηση τον χρόνο .
Νικολαου Γ. Ανδρέας 
Χωματουργικές εργασίες 
Έδρα : Αγ. Παρασκευή  7 Πάτρα
Fax:2610620795
Κινητό : 6932323845