Ζητείται ιατρός για το Υδροθεραπευτήριο της Ιαματικής Πηγής Καΐαφα-Ζαχάρω Ηλείας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ζητείται Ιατρός για την κάλυψη της θέσης του Ιατρείου στο Υδροθεραπευτήριο Ιαματικής Πηγής Καϊάφα ( θέση: Λουτρά Καϊάφα – Ζαχάρω Ηλείας) της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. για τη λουτρική περίοδο 2014.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στα ακόλουθα τηλέφωνα επικοινωνίας :

  • 26250 31710 (κ. Λευκαδίτης Νικόλαος)
  • 26250 31709 (κ. Κάνιστρας Δημήτρης)

Fax: 26250 31709

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΙΑΤΡΟ ΣΤΗΝ Ι.Π.ΚΑΪΑΦΑ