Ζητείται ιατρός από την παιδική εξοχή Delphicamp

Ιατρός, εσωτερικός, εγγεγραμμένος στο ΤΣΑΥ, ζητείται από την Παιδική Εξοχή DELPHICAMP στο Γαλαξίδι για καλοκαιρινή εργασία.

Περίοδοι: Β’ (9/7/16 – 30/7/16) ή/και Γ’ (31/7/16 – 14/8/16)

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210-9630487 (ώρες γραφείου), info@delphicamp.gr, www.delphicamp.gr

DELPHICAMP

Athens office: Tel.: +30-210-9630487 – Fax: +30-210-9629562

Camp site: Tel.: +30-22650-42255Fax: +30-22650-42256

www.delphicamp.gremail: [email protected]