Ζητείται ιατρός από την παιδική εξοχή Delphicamp

Ζητείται εσωτερικός ιατρός εγγεγραμμένος στο ΤΣΑΥ (παιδίατρος ή παθολόγος ή γενικής ιατρικής ή σε αναμονή για ειδικότητα) από την Παιδική Εξοχή DELPHICAMP στο Γαλαξίδι, για το χρονικό διάστημα 17/6/16 έως και 14/8/2016. Πληροφορίες/βιογραφικά στο 2109630487 και [email protected]