Ζητείται ακτινοδιαγνώστης για μόνιμη εργασία

ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΗΣ ζητείται για Επιστημονικός υπεύθυνος του εργαστηρίου Χ2 της Κλινικής μας.
Συνθήκες εργασίας άριστες , πενθήμερη εργασία χωρίς εφημερίες.

τηλ  6988050478
Δημήτριος Κωνσταντινίδης