Ζητείται αγγειοχειρουργός ως συνεργάτης στην Αγγειοχειρουργική Κλινική του Ιατρικού Αθηνών.

ΖΗΤΕΊΤΑΙ αγγειοχειρουργός ως συνεργάτης στην Αγγειοχειρουργική Κλινική του Ιατρικού Αθηνών.

Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων και συστατικών επιστολών στη διεύθυνση email : [email protected]