ΕΠΕΙΓΟΝ-Προκήρυξη εργασίας ορισμένου χρόνου στο Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο Πατρών

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ αίτησης έως και Τετάρτη 12 Ιουνίου 2019.

http://gym.upatras.gr/node/518

 

Προκήρυξη πρόσληψης ιατρού με σύμβαση έργου ορισμένου χρόνου για ιατρική επίβλεψη και φροντίδα για παιδιά