ΕΟΜ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δύο (2) Τοπικούς Συντονιστές Μεταμοσχεύσεων (Τ.Σ.Μ.)

Δείτε την πρόσκληση:

 

https://www.eom.gr/wp-content/uploads/2022/07/Πρόσκληση-εκδήλωσης-ενδιαφέροντος-για-δύο-2-Τοπικούς-Συντονιστές-Μεταμοσχεύσεων-Τ.Σ.Μ..pdf