ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ -ΣΜΕ 2/2022

___


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΜΕ ΕΝΤΥΠΟ ΣΜΕ Π.Ε Τ.Ε

___

Η υποβολή των αιτήσεων για την ΣΜΕ 2/2022 Ανακοίνωση για τη σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ θα γίνει είτε ηλεκτρονικά είτε ταχυδρομικά από 20/10/2022 έως και 31/10/2022