Εγκύκλιος ΥΥΚΑ: Διευκρινίσεις για επικουρικούς ιατρούς (παρατάσεις συμβάσεων)  του άρθρου 54 του ν. 4272/11-7-14 (ΦΕΚ 145Α) &  του άρθρου 2 του ν.4279 (ΦΕΚ 158Α /8-8-2014

Αριθμ. πρωτ. Υ10α/Γ.Π. οικ. 71570/20-8-2014:

Εγκύκλιος ΥΥΚΑ: Διευκρινίσεις για επικουρικούς ιατρούς (παρατάσεις συμβάσεων) άρθρου 54 του ν. 4272/11-7-14 (ΦΕΚ 145Α)