Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο:

2η ΥΠΕ Προκήρυξη θέσεων ΕΣΥ -νησιά

Η αίτηση – δήλωση με όλα τα δικαιολογητικά, υποβάλλεται εις τριπλούν στο Πρωτόκολλο της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου, Θηβών 46 – 48 στον Πειραιά , 3ος όροφος, αφού πρώτα ελεγχθούν, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, από 10 έως και 29 Αυγούστου 2016.