Διαγνωστικό Κέντρο ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ Α.Ε. (Ηράκλειο Κρήτης): Θέσεις εργασίας για ιατρούς

Το Διαγνωστικό Κέντρο ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ Α.Ε. (Ηράκλειο Κρήτης), ζητάει Ιατρό Ακτινολόγο και Γενικό Ιατρό ή Παθολόγο για εργασία.

Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται να υποβάλουν βιογραφικό σημείωμα στο e-mail: [email protected].

Επίσης, για επιπλέον πληροφορίες  επικοινωνήστε στο τηλ.:6936677137