Διαγνωστικό Κέντρο ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ ΑΕ (Ηράκλειο Κρήτης): Θέση εργασίας για ιατρό Ακτινολόγο

Το Διαγνωστικό Κέντρο ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ ΑΕ (Ηράκλειο Κρήτης), ζητάει Ιατρό Ακτινολόγο πλήρους απασχολήσεως και πενταετούς συμβάσεως συνεργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν βιογραφικό σημείωμα στο e-mail: [email protected]

Επίσης για επιπλέον πληροφορίες μπορούν να επικοινωνήσουν στο τηλ.:6936677137