ΔΕΥΑ Πάτρας: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών ιατρικών εξετάσεων εργαζομένων

Δείτε τα σχετικά έγγραφα:

&

ΜΕΛΕΤΗ _ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΕΥΑΠ