ΔΕΗ Α.Ε.: Ανακοίνωση για σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου με Ιατρό σε καθήκοντα Ιατρού Εργασίας

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε την ανακοίνωση:

4266-23.7.2019 Προκήρυξη ΔΕΗ για ιατρό εργασίας (Κοζάνη)

Οι αιτήσεις συνοδευόμενες  με τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν  από 17/07/2019 έως και 26/07/2019.