ΔΕΗ: Ανακοίνωση για συμβάσεις έργου με ιατρούς εργασίας 5/8/2015

Δείτε την ανακοίνωση καθώς και το έντυπο της αίτησης:

ΔΕΗ Ανακοίνωση για σύναψη συμβάσεων έργου με ιατρούς εργασίας 5-8-2015

ΔΕΗ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ για ανακοίνωση για σύναψη συμβάσεων έργου με ιατρούς εργασίας 5-8-2015

Προθεσμία υποβολής από 10/8/2015 έως 31/8/2015.