Δήμος Πατρέων Πρόσκληση Οικονομικών Φορέων για την «Παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας για τους εργαζόμενους του Δήμου Πατρέων» (ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ)

ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ.

1 ΜΕΛΕΤΗ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2021-2022 (που απεστάλη 11/11/2021)

 


Παλαιότερη ανάρτηση (18/10/2021)

Δείτε την πρόσκληση: