Δήμος Πατρέων-Κοινωνικός Οργανισμός: Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως δύο μήνες, για την αντιμετώπιση αναγκών του 5ου και 6ου θερινού ΚΔΑΠ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΙΤΗΣΗ (ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές) και τα σχετικά δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο στα γραφεία (ισόγειο) του ΝΠΔΔ «Κοινωνικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων» Γούναρη 76, Πάτρα κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες από την Πέμπτη 01/06/2023 έως και την Πέμπτη 08/06/2023 και ώρα 14:00.