Δήμος Πατρέων-Κοινωνικός Οργανισμός: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ιατρό ειδικότητας ψυχιατρικής

Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση

Παράρτημα ανακοινώσεων συμβάσεων