Δήμος Πατρέων-Κοινωνικός Οργανισμός: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος παροχής υπηρεσίας για τεχνικό ασφαλείας, ιατρό εργασίας και γραπτής εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου