Δήμος Πατρέων – ΚΟΔΠΗΠ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος παροχής υπηρεσίας ιατρού εργασίας εργαζομένων ΚΟΔΗΠ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΟΔΗΠ