Δήμος Ερυμάνθου: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ανάθεσης υπηρεσιών ιατρού εργασίας
Professional medical team posing, doctor's lab coat and stethoscope close up, selective focus

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε την νέα πρόσκληση:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

-Μεέτη για ιατρό εργασίας

(μείωση ωρών τελευταίου τριμήνου 2019 λόγω μη ανταπόκριση στην υπ΄αριθμ. 5777/30-7-2019 πρόσκληση).