Δήμος Αγρινίου: Προκήρυξη για θέση Ιατρού Εργασίας

Περίληψη Διακήρυξης για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας για τους εργαζόμενους του Δήμου Αγρινίου

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους έως στις 19-09-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα έως 11:00 π.μ. (ώρα λήξης παραλαβής προσφορών) στα Γραφεία του Δήμου (Δ/νση Οικον. Υπηρεσιών – οδός Παλαμά & Μαβίλη 6, 3ος όροφος).
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου (οδός Παλαμά & Μαβίλη 6 – 3ος όροφος) και στο τηλέφωνο 2641360257 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.