Δήμος Αγρινίου: Περίληψη Διακήρυξης για την “παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας για τους εργαζόμενους του Δήμου Αγρινίου για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε την περίληψη της διακήρυξης:

Δήμος Αγρινίου Περίληψη Διακήρυξης για την «παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας για τους εργαζόμενους του Δήμου Αγρινίου