Δήμος Αγρινίου: Περίληψη Διακήρυξης για την “παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας για τους εργαζόμενους του Δήμου Αγρινίου για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους