Γ.Ν. Φλώρινας: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάλυψη κενών θέσεων επικουρικών ιατρών